Фото без опису

Аналіз регуляторного впливу

 проекту рішення  Буштинської селищної ради  

Про затвердження Правил благоустрою території 

населених пунктів Буштинської  селищної ради

 

  1. Визначення проблеми

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота території міста – оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі селищної громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування територій.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України „Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності“  та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

  Назва регуляторного акту: проект рішення Буштинської селищної ради  Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Буштинської селищної ради.

Регуляторний орган: Буштинська селищна рада.

Розробник документа: відділ житлово-комунального господарства.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України від 06.09.2005 № 2807-VІ «Про благоустрій населених пунктів» (далі — Закон № 2807) до повноважень сільських, селищних і міських рад належить затвердження правил благоустрою населених пунктів.

Згідно із статтею 34 Закону № 2807 правила благоустрою території населеного пункту розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, які затверджуються центральним органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Правила благоустрою території населених пунктів Буштинської  селищної ради (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються загальні вимоги щодо благоустрою території. Правила розробленні відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та комунального господарства України від 27.112017року №310, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Буштинської територіальної громади, всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

 Причина виникнення проблеми:

 

            Причинами виникнення зазначеної проблеми є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, зокрема чіткого нормативного регулювання прав і обов’язків суб’єктів цієї сфери, норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності.  На сьогоднішній день існуючі правила не забезпечують в повному обсязі виконання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою.

Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми:

відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою:

неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;

наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, житлової та громадської забудови;

відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;

самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;

невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян, а також на суб'єктів господарювання та органи місцевого самоврядування. Не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою та естетичний вигляд.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

 

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону на необхідність розв'язання подібних проблем, саме за допомогою прийняття регуляторних актів.

  Зокрема, ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання території та об'єктів благоустрою Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

 

II. Цілі державного регулювання  

 

Метою запропонованого регуляторного акту є упорядкування благоустрою та підтримання екологічної чистоти і порядку на території населених пунктів Буштинської селищної ради, встановлення законодавчо врегульованих прав і обов’язків та підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян, для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акту;

створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;

визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою на території населених пунктів Буштинської селищної ради організаціями, установами, закладами, суб'єктами господарювання та мешканцями населених пунктів, їх прав та обов'язків;

захист довкілля;

покращення санітарного стану та мікроклімату на території населених пунктів Буштинської селищної ради;

належне утримання та раціональне використання територій населеного пунктів;

збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень. їх раціональне використання.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей  

 

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, використання не за цільовим призначенням об’єктів благоустрою тощо.

Обраний спосіб регулювання

Стимулюватиме та зобов’язуватиме суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства України в сфері благоустрою, сприятиме охороні та раціональному використанню об’єктів благоустрою.

Відсутні

Користуватися чинними нормативно-правовими актами

Відсутні

При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів.

Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, громаді та окремим мешканцям.

Постійне приведення території громади у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету

Відсутні

Даний спосіб не забезпечує відповідальне ставлення  мешканців громади та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою громади власними силами та за власний рахунок.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей     

 

 

Таким чином, перевага віддається закріпленню норм та правил поведінки у сфері благоустрою території на території населених пунктів Буштинської селищної ради, а саме затвердженням Буштинською селищною радою проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою на території населених пунктів Буштинської селищної ради». Перевагою обраного способу є форма вимог проведення в громаді єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання природних ресурсів територіальної громади, захист довкілля.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми  

 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект рішення Буштинської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території на території населених пунктів Буштинської селищної ради». Також, пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, утримання у належному стан об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем забезпечувати належне утримання прилеглої та закріпленої за ними території. Межі закріпленої території визначає власник об’єкта благоустрою.

Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми.

Самоврядний контроль за дотриманням правил благоустрою здійснюється шляхом:

– проведення перевірок (обстежень закріплених територій);

– розгляду документації із благоустрою, пов’язаної з виконанням будівельних та господарських робіт;

– відстеження своєчасного оформлення (переоформлення) документів та дозволів на виконання робіт з благоустрою.

 

VІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном – постійний, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. Протягом його дії передбачається покращити благоустрій на територіях населених пунктів селищної ради.

Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами в законодавстві.

Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін, здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;

розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій;

розміри компенсацій відшкодування, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.

 

VIII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Буштинської селищної ради шляхом збору та аналізу інформації зацікавлених юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від населення та суб’єктів господарювання, а також статистичної інформації.

Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом. 

Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             ________ Р.М. Янчій

 

ПРОЕКТ

 
  Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       сесія               скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   “             2021 р.            №                             

           

Про затвердження Правил благоустрою  населених пунктів Буштинської селищної ради та визнання таким, що втратило чинність, рішення Буштинської селищної ради від 27 травня 2016 року № 211   

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, пункту 44 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 11 Закону України “Про засади державної регуляторної політики”, з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою Буштинської територіальної громади, сесія Буштинської селищної ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Правила благоустрою населених пунктів Буштинської селищної ради, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Буштинської селищної ради від 27 травня 2016 року № 211.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та оприлюднення на офіційному сайті Буштинської селищної ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Селищний голова                                                                                                           Р.М. Янчій

 

Завантажити: 

Аналіз регуляторного впливу  проекту рішення  Буштинської селищної ради Про затвердження Правил благоустрою території  населених пунктів Буштинської  селищної ради

Проект рішення Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області  "Про затвердження Правил благоустрою  населених пунктів Буштинської селищної ради та визнання таким, що втратило чинність, рішення Буштинської селищної ради від 27 травня 2016 року № 211"