В структурі українського суспільства, молодь, як досить велика соціально-демографічна група, посідає особливе місце та відіграє значну роль у житті держави. І хоча молодь є вразливою з одного боку, вона має найбільший соціальний, професійний та життєвий потенціал для збалансованого суспільного розвитку. Перед сучасною молоддю відкривається можливість самостійного вибору способу дії, стилю життя, що є найбільш значущим для суспільних змін.

Проблеми з якими стикається молоді верстви населення, та складність їх вирішення, потребують трансформації молодіжної політики, через налагодження системи соціальної підтримки. 

Саме тому команда Центру вважає одним з основних пріоритетів вважає забезпечення підтримки молоді, саме молодь є рушієм розвитку та майбутнім нашої громади та держави в цілому.