БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТЯЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 28.03.2024 року                 № 26                              смт. Буштино

 

Про затвердження Положення та посадового                                             

 складу комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та     

надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради                                                                                      

 

         З метою вдосконалення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради,  керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.12.2015року № 452 «Про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 16.11.2022 року № 766 «Про внесення змін у Положення про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та її посадовий склад»), виконавчий комітет Буштинської селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

            1. Викласти та затвердити  Положення та посадовий склад  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  в новій редакції, що додається.

            1.1. ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради. (додаток №1)

            1.2. ПОСАДОВИЙ СКЛАД  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

і надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради. (додаток №2)

2.  Визнати  таким,  що втратило  чинність  рішення №14 від 16.09.21р. «Про  затвердження  Положення про  комісію з питань  техногенно - екологічної  безпеки  і надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради та затвердження складу комісії».     

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови  з  соціальних  та житлово – комунальних питань .

 

Селищний  голова                                                              Руслан ЯНЧІЙ

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Буштинської селищної ради

                       від 28.03.2024 р.  №26         

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради.

 

                 Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради (далі – Комісія) утворюється виконавчим комітетом ради селищної територіальної громади для координації діяльності місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

              Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної і регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

Основними завданнями Комісії на території Буштинської селищної територіальної громади є:

Координація діяльності, пов’язаної із:

- функціонуванням ланки селищної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Ланка СТГ);

-    здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

- залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

-    забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

-    навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

-    визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

-  здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

-  організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту;

- організацією та  здійсненням заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

-    заходів з евакуації (у разі потреби);

-    радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

-    підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі  ЄДС -   ЦЗ) до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

-  здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

-     інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

Забезпеченням:

- залучення об’єктів економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

- стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів;

- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

- встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо.

 

Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час функціонування Ланки СТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ

Здійснення заходів:

- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- порушення умов належного функціонування об’єктів життєдіяльності населення, національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань у режимі повсякденної діяльності:

- здійснює координацію діяльності щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології;

- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

      У режимі підвищеної готовності:

-  здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

-  організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;

-  готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

-  координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

-  забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв у разі виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу.

У режимі надзвичайної ситуації:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів цивільного захисту Ланки СТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

- організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

-  забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

-  організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

-  приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до територіального органу ДСНС України зазначених матеріалів;

- вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету ради об’єднаної територіальної громади інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

 

         У режимі надзвичайного стану:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил цивільного захисту Ланки СТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;

- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування.

      Комісія має право:

-  залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби цивільного захисту Ланки СТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

- заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, розташованих в межах адміністративної території ради об’єднаної територіальної громади, з питань, що належать до їх компетенції,  і давати їм відповідні доручення;

-   одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної громади, матеріали  і документи,  необхідні для вирішення  питань, що належать до її компетенції;

-  залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної громади (за погодженням з їх керівниками);

-  розглядати матеріали розслідувань про причини виникнення і наслідки надзвичайної ситуації та передавати їх уповноваженим органам, які приймають рішення про відкриття та розгляд справи.

       Головою Комісії є голова об’єднаної територіальної громади.

Роботою Комісії керує  голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – заступник голови.

       Засідання Комісії веде голова об’єднаної територіальної громади, а за його відсутності – перший заступник голови комісії.

        Посадовий склад Комісії затверджується виконавчим комітетом ради селищної територіальної громади на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної громади.

        Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.  Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату. Голова Комісії має право:

- залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби цивільного захисту відповідно до законодавства;

- приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

- вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови Комісії.

           Робочим органом Комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є підрозділ з питань цивільного захисту ради об’єднаної територіальної громади.

          Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою особисту думку, що додається до протоколу засідання.

        Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

        Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території об’єднаної територіальної громади.  

Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Селищний  голова                                                                  Руслан ЯНЧІЙ

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішенням виконавчого комітету

Буштинської селищної ради від 28.03.2024р.№26

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

і надзвичайних ситуацій Буштинської селищної ради

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Голова комісії:

1

Руслан ЯНЧІЙ

Селищний голова

 

Заступники голови комісії:

2

Михайло ЦОНИНЕЦЬ

Заступник голови з комунального майна, житлово комунального- господарства  та енергозбереження

3

Іван ЛЯХ

Заступник селищного голови з питань діяльності  виконавчих органів

Секретар комісії:

4

Олеся ТОКАР

Секретар селищної ради

Члени комісії:

5

 

Начальник фінансового відділу

6

 

Начальник відділу соціального захисту населення

7

 

Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та  спорту

8

 

Начальник відділу  земельних відносин екології та природних відносин  Буштинської селищної ради

9

 

Начальник відділу – головний архітектор відділу містобудування та архітектури

10

 

Головний спеціаліст  відділу організаційно- кадрової та інформаційної  роботи

11

 

Головний спеціаліст відділу комунального майна, житлово комунального- господарства  та енергозбереження

12

 

Завідувач Буштинської АЗПСМ (за згодою)

13

 

Начальник Тячівського районного управління ГУ УДСНС у Закарпатській області (за згодою)

14

 

Начальник Тячівського  РЕМ - ПАТ  «Закарпаттяобленерго» (за згодою)

15

 

Директор комунального підприємства «БУШТИНОСЕРВІС»  (за згодою)

16

 

Заступник начальник «Тячівського ВУВКГ»                 (за згодою)

17

 

Директор комунальної установи – цент розвитку міжнародної співпраці  Буштинської селищної ради 

18

 

Начальник Тячівської дільниці Хустського УГ ГГ Закарпатської філії ТОВ газорозподільні мережі України (за згодою);

19

 

Начальник комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Буштинської селищної ради(за згодою)

20

 

Головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агенства рибного господарства у Закарпатській області (за згодлою ).Рішення №26 від 28.03.2024 року

Завантажити Рішення №26 від 28.03.2024 року