Фото без опису

 

 

БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТЯЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 28 березня 2024 року                 №25                                   смт. Буштино

Про затвердження положення та посадового складу     

комісії з питань евакуації           

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», розпорядження голови  обласної державної адміністрації від 09.02.2023 р. №119 «Про склад обласної комісії з питань евакуації», та  з метою планування, підготовки і проведення евакуації та прийому населення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, виконавчий комітет Буштинської селищної ради 

В И Р І Ш И В :

 

            1. Викласти та затвердити  Положення та посадовий склад  комісії з питань евакуації  в новій редакції, що додається.

            1.1. ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань евакуації Буштинської селищної ради. (додаток №1)

            1.2. ПОСАДОВИЙ СКЛАД комісії з питань евакуації Буштинської селищної ради. (додаток №2)

      2.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення №13 від 16.09.21р. «Про  створення комісії  з питань евакуації та затвердження її складу  та Положення  про комісію з питань евакуації» .

    3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з  соціальних   та житлово – комунальних питань .

 

Селищний голова                                                                    Руслан ЯНЧІЙ

                                                                                                        Додаток №1

                            до рішення №25

                                від 28.03.2024 року

                               виконавчого комітету

                                Буштинської селищної

 

Положення

комісію з питань евакуації Буштинської селищної ради

  1. Загальні положення.

1.1. Комісія з питань евакуації Буштинської селищної ради (далі - комісія) є тимчасово діючим органом селищної ради, який здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації та розміщення його в безпечних місцях у разі виникнення безпосередньої загрози життю і заподіянню шкоди здоров’ю людини.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпоряджень регіональної комісії з питань евакуації, розпорядженнями міського голови, нормативно-правовими актами, що стосуються евакуації, а також цим положенням.

1.3. Рішення комісії оформлюється протоколом, що підписується головою комісії та її секретарем.

     2. Основні завдання Комісії

2.1. Планування евакуаційних заходів.

2.2. Підготовка евакуаційних органів до виконання завдань.

2.3. Підготовка населення до здійснення заходів з евакуації.

2.4. Здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей.

      2.5. Залежно від обстановки, масштабів прогнозованої або наявної евакуації населення встановлюється один з таких режимів роботи комісії:

- режим повсякденного функціонування;

- режим підвищеної готовності; 

- режим надзвичайної ситуації;

- режим надзвичайного стану;

- режим функціонування в умовах особливого періоду.

           Встановлення визначених режимів функціонування здійснюється відповідно до статей 11 − 15 Кодексу цивільного захисту України та пунктів 19 − 25 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року    № 11.

         2.6. В рамках режимів функціонування системи захисту населення і територій, Комісія здійснює такі заходи:

 а) у режимі повсякденної діяльності:

 1) організація формування списків громадян, які підлягають евакуації, у тому числі непрацюючого населення, зокрема інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами.

 2) організація розроблення, уточнення і коригування плану евакуації населення.

3) визначення, за відповідними пропозиціями установ, організацій і підприємств Буштинської територіальної громади безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей.

4) розроблення спільно з представниками установ, організацій і підприємств Буштинської територіальної громади відповідних заходів із підготовки безпечних районів (місць) розміщення евакуйованого населення та здійснення контролю за їх виконанням.

5) підготовка населення до здійснення заходів з евакуації.

6) організація складення орієнтовних (прогнозованих) техніко-економічних розрахунків розміру фактичних (понесених) витрат суб’єктів господарювання та громадян під час здійснення ними заходів з евакуації населення.

7) підготовка необхідних організаційних рішень щодо удосконалення та розвитку системи управління евакуацією.

8) надання методичної допомоги об’єктовим комісіям з питань евакуації.

б) у режимі підвищеної готовності:

1) аналіз стану приведення в готовність евакуаційних органів.

2) узагальнення даних щодо визначення орієнтовної кількості людей, що може потрапити до зони виникнення надзвичайної ситуації (зони ураження), у тому числі непрацюючого населення, зокрема інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами.

3) Визначення із загальної кількості створених збірних пунктів евакуації конкретних пунктів, станцій посадки (висадки) населення, які можуть бути розгорнуті у випадку подальшого розвитку надзвичайної ситуації, що прогнозується. У випадку потреби − приймає відповідні рішення щодо розгортання додаткових або пересувних (тимчасових, мобільних) збірних пунктів евакуації, функції яких, за рішенням голови комісії, можуть виконувати оперативні групи комісії.

4) Уточнення розрахунку транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень.

5) Перегляд, при необхідності коригування, маршрутів руху автоколон та маршрутів руху населення пішки з урахуванням надзвичайної ситуації, що прогнозується.

6) Уточнення (перевірка) місць розміщення евакуйованого населення, їх можливостей щодо всебічного життєзабезпечення евакуйованих (наявність (працездатність) систем опалення, водо-, газо-, електропостачання та водовідведення, місць харчування, відпочинку тощо).

7) Уточнення, при необхідності, інших розрахунків (розділів) плану евакуації населення з урахуванням надзвичайної ситуації, що прогнозується.

в) в режимі надзвичайної ситуації:

1) З урахуванням надзвичайної ситуації, що склалась та прогнозу її подальшого розвитку – підготовка необхідних проектів розпоряджень селищного голови, проектів рішень міської комісії ТЕБ та НС селищної ради  щодо проведення загальної або часткової евакуації населення із зони виникнення надзвичайної ситуації (зони ураження).

2) Здійснення контролю за проведенням оповіщення населення та подачею транспортних засобів до пунктів посадки.

3) Підтримання постійного зв’язку з евакуаційними органами.

4) Збір та узагальнення даних про хід евакуації.

5) Координація роботи евакуаційних органів.

6) У випадку неможливості або відсутності часу на розгортання мережі евакуаційних органів – формування, за рішенням керівника комісії, оперативних груп, що розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації населення.

г) в режимі діяльності при надзвичайному стані:

1) комісія здійснює виконання окремих завдань з урахуванням вимог Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

2) З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, комісія переводиться в режим функціонування в умовах особливого періоду. Виконання Комісією окремих завдань здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», інших нормативно-правових актів, а також Плану цивільного захисту Буштинської територіальної громади на особливий період.

3. Керівництво, структура та права Комісії

     3.1. Селищна евакуаційна комісія має право:

     1)   Приймати відповідні рішення з питань своєї компетенції.

     2) Проводити у встановленому порядку навчання та вивчати стан готовності евакуаційних органів до виконання заходів евакуації.

     3) Здійснювати контроль за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, зокрема щодо:

     -  підготовки та відповідного обладнання (оснащення) пунктів (станцій) посадки на транспортні засоби.

     -   підготовки (розроблення) маршрутів руху автоколон та маршрутів руху населення пішки.

     -   підготовки визначених транспортних засобів до евакуації.

     4) Організації ведення обліку евакуйованого населення.

     5) Розроблення відповідних заходів щодо оповіщення відповідних органів управління та населення про початок евакуації.

     6) Розміщення і всебічного життєзабезпечення евакуйованого населення та ведення його обліку за місцем проживання, зокрема непрацюючого населення, інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами.

     7) Залучати, у встановленому законодавством порядку, експертів для проведення досліджень, підготовки висновків з окремих питань своєї компетенції.

     8) Розробляти та вносити на розгляд виконавчого комітету та сесію міської ради пропозиції щодо удосконалення та розвитку системи захисту населення Буштинської територіальної громади.

     9) Комісія створюється в складі голови комісії, заступників голови комісії, секретаря комісії та членів комісії. Члени комісії розподіляються по групам забезпечення евакуаційних заходів за відповідним напрямком діяльності.

     10) Організація роботи комісії при всіх режимах функціонування покладається на голову комісії.

               3.2. Голова комісії з питань евакуації:

     1) здійснює керівництво діяльністю комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності членів комісії;

     2) здійснює підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

     3) організовує роботу комісії з розроблення Плану евакуації населення міста;

     4) організовує надання допомоги еваконаселенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

     5) вносить пропозиції щодо кількісного та персонального складу комісії, розподіляє обов’язки її членів та визначає завдання групам комісії з питань організації всебічного забезпечення евакуаційних заходів.

          3.3. Голова комісії з питань евакуації має право:

     1) визначати завдання, функції, обов’язки та здійснювати розподіл членів комісії по групам;

     2) встановлювати час та місце збору членів комісії;

     3) головувати на засіданнях комісії;

     4) давати доручення членам комісії;

     5) покладати на оперативні групи функції збірних пунктів евакуації у випадку неможливості або відсутності часу на розгортання останніх;

     6) організовувати роботу щодо реалізації рішень комісії;

     7) підписувати План евакуації населення Буштинської територіальної громади, який подається на затвердження селищному голові.

          8) У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження, та з інших причин, його функції виконує один із заступників за відповідним рішенням голови комісії.

     3.4. Члени комісії призначаються з керівного складу структурних підрозділів селищної ради, установ, організацій та підприємств Буштинської територіальної громади (за згодою), що залучаються до проведення евакуації. Вони беруть участь у засіданнях комісії, в перевірках, вивченні та аналізі обстановки пов’язаної з евакуацією населення, підготовці пропозицій для прийняття рішень комісії, контролю за їх реалізацією, тощо.

     3.5. Секретар комісії призначається з структури селищної ради, він повідомляє членів комісії про час та місце проведення засідань комісії, перелік питань, які передбачається винести на розгляд комісії. Організовує підготовку засідань комісії та підготовку матеріалів до засідань, забезпечує оформлення рішень, протоколів та інших документів, прийнятих на засіданні комісії рішень доведення їх змісту до виконавців, організовує контроль їх виконання.

     3.6. Комісія для вивчення питань, що відносяться до її компетенції, перевірки виконання своїх рішень, опрацювання висновків та пропозицій, розробки проектів рішень тощо може створювати тимчасові комісії та групи із залученням членів комісії, спеціалістів зацікавлених організацій, установ та підприємств, за погодження із їх керівниками.

     3.7. Засідання комісії проводяться за необхідності.

     При зміні режиму функціонування, засідання комісії проводяться виходячи з обстановки, що склалася, за відповідним рішенням голови комісії або особи, яка виконує його функції.

     Прийняті на засіданні рішення оформляються у вигляді протоколу, який підписується головою та секретарем комісії. Протоколи, рішення, листи та інші документи комісії оформляються на бланках встановленого зразку із своїм найменуванням.

     3.8. Вирішення питань про виділення робочих приміщень для роботи комісії та її робочих (тимчасових, спеціальних, оперативних) груп, забезпечення їх необхідною оргтехнікою і канцелярськими приладами покладається на заступника міського голови, голову комісії з питань евакуації.

     Питання про організацію та забезпечення роботи комісії на місці виникнення надзвичайної ситуації вирішуються уповноваженим керівником         із ліквідації надзвичайної ситуації або головою комісії, з урахуванням обстановки, що склалася.

     3.9. Забезпечення членів комісії спеціальним одягом та засобами захисту здійснюється відповідно до чинного законодавства.

     3.10. Забезпечення комісії та її робочих (тимчасових, спеціальних, оперативних) груп необхідними каналами і засобами зв’язку для роботи в адмінбудинку селищної ради здійснюється в установленому порядку заступником селищного голови, головою комісії з питань евакуації..

     3.11. Інформування населення, із залученням засобів масової інформації, про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, які вживаються органами влади для її локалізації і ліквідації, заходів із організації та проведення евакуації населення та матеріальних цінностей здійснюється групою зв’язку та оповіщення комісії з питань евакуації.

     3.12. Час на розгортання і підготовку до роботи комісії з питань евакуації не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації.

             Засідання комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на пів року.

 

 

 

 

   Селищний голова                                                                 Руслан ЯНЧІЙ

                      Додаток №2

                            до рішення №25

                                від 28.03.2024 року

                               виконавчого комітету

                                Буштинської селищної

                           Посадовий склад евакуаційної комісії

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Голова комісії:

1

Руслан ЯНЧІЙ

Селищний голова

 

Заступник голови комісії:

2

Михайло ЦОНИНЕЦЬ

Заступник голови з комунального майна, житлово комунального- господарства  та енергозбереження

Секретар комісії:

3

Олеся ТОКАР

Секретар селищної ради

Члени комісії:

4

 

Начальник фінансового відділу

5

 

Начальник відділу – головний архітектор відділу містобудування та архітектури

6

 

Начальник управління соціального захисту населення

7

 

Головний спеціаліст відділу організаційно- кадрової та інформаційної  роботи

8

 

Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та  спорту

9

 

Головний спеціаліст відділу комунального майна, житлово комунального- господарства  та енергозбереження

10

 

Начальник відділу  земельних відносин, екології та природних ресурсів

11

 

Начальник комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Буштинської селищної ради (за згодою)

12

 

Директор комунального підприємства «БУШТИНОСЕРВІС 

(за згодою)

13

 

Начальник Тячівського районного управління ГУ УДСНС у Закарпатській області (за згодою)

14

 

Начальник Тячівського  РЕМ - ПАТ  «Закарпаттяобленерго»  (за згодою)

15

 

Заступник начальник «Тячівського ВУВКГ»  (за згодою)

16

 

Директор комунальної установи – цент розвитку міжнародної співпраці  Буштинської селищної ради (за згодою);

17

 

Начальник Тячівської дільниці Хустського УГ ГГ Закарпатської філії ТОВ газорозподільні мережі України   (за згодою);

 

 

Селищний голова                                                                     Руслан ЯНЧІЙ


Завантажити  рішення №25 від 28.03.2024 року