Фото без опису

У 1991 р., після відновлення незалежності України та розпаду Радянського Союзу, розпочався період переходу країни до ринкової економіки та представницької демократії. У 1992 р. було укладено двосторонню угоду між Україною та USAID про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, яка мала на меті сприяти країні у реалізації її економічного, політичного та суспільного потенціалу. USAID та Уряд України визначили три стратегічні завдання: формування ринкової економіки на розлогій суспільній базі, сприяння розбудові демократичної політичної системи за широкої участі громадян, а також допомогу у реформуванні соціального сектору, аби пом’якшити труднощі перехідного періоду, передусім для вразливих верств населення. Таким чином розпочалося двадцятирічне партнерство, яке триває і сьогодні – на основі впевненості, що завдяки співпраці ми зможемо побудувати безпечне та заможне майбутнє для всіх громадян України.

У співпраці з широким колом партнерів, USAID допомогло становленню потужних незалежних ЗМІ, формуванню активного громадянського суспільства та ширшого підприємницького класу. За сприяння Агентства 1,8 млн. громадян України отримали державні акти на володіння земельними ділянками, була створена мережа правової допомоги цим новим приватним землевласникам, та надавалася підтримка найменш захищеним суспільним групам – молоді, людям похилого віку та інвалідам. USAID було і залишається у авангарді боротьби проти туберкульозу та ВІЛ/СНІД, за поліпшення материнського та дитячого здоров'я. Агентство до сьогодні продовжує свою працю, спрямовану на покращення бізнес-клімату та залучення іноземних інвестицій, сприяючи Україні у ліквідації зайвих нормативно-правових обмежень для підприємництва; надається підтримка у реформуванні пенсійної системи, розвитку фінансового сектору та підвищенні енергоефективності економіки, що має знизити залежність України від імпорту енергоносіїв. Не менш важливими є окремі ініціативи USAID, спрямовані на допомогу у протидії корупції та транскордонній торгівлі людьми. USAID налаштоване до подальшої співпраці з Україною у побудові більш стабільної, демократичної та заможної країни для всіх її громадян.

Джерело: https://www.usaid.gov/uk/ukraine/history