Рішення № 99 від 15липня 202l року Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дiтям-сиротам i дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, пiсля досягнення яким у 202l -2023 роках виповнюється 18 p.

Додатки №1- Додаток до рiшення п'ятої cecii (перше пленарне засiдання) VIII скликання Буштинської селищної ради вiд 15.07.202l року № 99

Рішення № 100 від 15липня 202l року Про затвердження Положення про премiювання обдарованих дiтей Буштинської територiальної громади та педагогiчних працiвникiв, якi пiдготували переможцiв та призерiв

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищноi ради вiд 15.07.2021 року № 100

Рішення № 101 від 15липня 202l року Про внесення змiн до програми розвитку фiзичної культури i спорry Буштинської територiальної громади, а також утримання та розвитку iнфраструктури (матерiально-технiчноi бази) спортивних споруд Буштинської селищної територiальної громади на 2021-2025 роки

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищноi ради вiд 15.07.2021 року № 101

Рішення № 103 від 15липня 202l року Про створення комунальної установи  "Центр розвитку та міжнародної співпраці"  Буштинської селищної ради та затвердженця Статуry.

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищноi ради вiд 15.07.2021 року № 103

Рішення № 104 від 15липня 202l року Про затвердження Програми фiнансовоi пiдтримки комунального установи "Центр розвитку та міжнародної співпраці" Буштинської селищної ради та Тячiвського району Закарпатськоi області на 2021-2022 роки

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищноi ради вiд 15.07.2021 року № 104

Рішення № 105 від 15липня 202l року Про затвердження Положення, Регламенry роботи, Перелiку послуг, якi надаються у центрi надання адмiнiстративних послуг Буштинської селищної ради, та створення вiддалених робочих мiсць адмiнiстраторiв Цнапу.

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищноi ради вiд 15.07.2021 року № 105

Рішення № 106 від 15липня 202l року Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.12.2020р. №23 " Про бюджет Буштинської селищної територiальноi громади на 202l р." (зi змiнами вiд 06.04.2021, 09.06.2021)

Рішення № 107 від 15липня 202l року Про затвердження звiтy про виконання Буштинського селищного бюджетy за I квартал 202l р.

Рішення № 108 від 15липня 202l року Буштинського селищного бюджетy за 1 півріччя 2021р.

Рішення № 109 від 15липня 202l року  Про затвердження Програми фiнансової пiдтримки та розвитку вторинної ланки медичної допомоги для пiдвищення якостi та ефективностi надання медичноi допомоги, збереження i змiцнення здоров'я населення Буштинської територiальної громади на 2021 p.

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищноi ради вiд 15.07.2021 року № 109

Рішення № 110 від 15липня 202l року Про здiйснення повноважень у сферi державної реестрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань виконавчим органом Буштинської селищної ради

Рішення № 111 від 15липня 202l року Про затвердження Програми утримання та покращення матерiально-технiчної бази майна комунальної власностi Буштинської територiальної громади на 2021 piк.

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищноi ради вiд 15.07.2021 року № 111

Рішення № 112 від 15липня 202l року ,"Про надання дозволу на придбання офiсних меблiв та комп'ютерiв в установу селищноi ради"

Рішення № 113 від 15липня 202l року "Про граничнi суми витрат на придбання легкових автомобiлiв, меблiв, комп'ютерiв та iншого обладнапня на 2021 p.

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищної ради вiд 15.07.2021 року № 113

Рішення № 114 від 15липня 202l року Про затвердження Програми приватизацiї та управлiння комунальним майном на 2021 piк

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищної ради вiд 15.07.2021 року № 114

Рішення № 115 від 15липня 202l року "Про затвердження Програми фiнансування заходiв у сферi реryлювання земельних вiдносин на територiї Буштинської селищно терпторiальної громади на 202l piк"

Додатки №1 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищної ради вiд 15.07.2021 року № 115

Рішення № 116 від 15липня 202l року  Про встановлецня мiсцевих податкiв i зборiв

Додатки №1 -12 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищної ради вiд 15.07.2021 року № 116

Рішення № 117 від 15липня 202l року Про внесення змiн i доповнень до структури та чисельностi апарату селищної ради та виконавчих органiв селищної ради

Додатки №1 -3 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищної ради вiд 15.07.2021 року № 117

Рішення № 118 від 15липня 202l року про затвердrкення складу мiсцевоi комісії та положення про мiсцеву комiсiю з питань формування пропозпцiй щодо потреби в субвенції за напрямами передбаченими пунктом 4, з урахуванням  умов, визпачених Iпунктом 5 цих Порядку та умов затвердяження постановою КМУ від 26 травня 2021 р. №165

Додатки №1 -2 до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищної ради вiд 15.07.2021 року № 118

Рішення № 119 від 15липня 202l року "Про затвердження Положення про уповноважену особу"

Додатки №1  до рiшення п'ятоi ceciї (перше пленарне засiдання)VIII скликання Буштипської селищної ради вiд 15.07.2021 року № 119

Рішення № 120 від 15липня 202l року "Про розроблення Детальних планів в населених пунктах Буштинської селищної ради"

Рішення № 121 від 15липня 202l року ,,Про затвердження детальних планiв територiї в населених пунктах в межах Буштинської селищноi ради"

Рішення № 122 від 15липня 202l року Про внесення змiн до рiшення Буштинської селищної ради вiд 18 вересня 2015 року №1601

Рішення № 123 від 15липня 202l року "про затвердження проекry землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та передачi iї у власнiсть для iндивiдуального садiвництва"

Рішення № 124 від 15липня 202l року Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в Haтypi (на мiсцевостi) та передачi її у власнiсть

Рішення № 125 від 15липня 202l року Про внесення змiн до рiшення Буштинської селищної ради вiд 13 грудня 2019 року в частинi площi земельноi дiлянки.

Рішення № 126 від 15липня 202l року  "Про передачу земельноi дiлянки у власнiсть"

Рішення № 127 від 15липня 202l року "про затверджетння проектy землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки та передачi її у власнiсть для будiвництва та обслуговування житлового булинку, господарських будiвель i споруд "

Рішення № 128 від 15липня 202l року Про внесення змiн до рiшення Буштинської селищної ради вiд 27 сiчня 2010 року в частинi площi земельноi дiлянки.

Рішення № 129 від 15липня 202l року про продовження ,терміну дiї договору оренди земельної дiлянки з Фоп Тиводар Володимиром Олександровичем

Рішення № 130 від 15липня 202l року Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення.

Рішення № 131 від 15липня 202l року "Про вiлмову вiд правa власностi на земельну дiлянку по вул. Травнева 16-а площею 0,00565 га у комунальну  власнiсть Буштинської селищної Ради"

Рішення № 132 від 15липня 202l року "Про затвердження проектiв землеустрою "

Рішення № 133 від 15липня 202l року "про надання дозволу на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу та оєднання земельної дiлянки та проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки зi змiною цiлiового призначення"

Рішення № 134 від 15липня 202l року "Про розiрвання договору оренди"

Рішення № 135 від 15липня 202l року "Про затвердження проектів землеустрою та зміну цільового призначення земельних ділянок"

Рішення № 136 від 15липня 202l року "Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) МПП Мортош"

Рішення № 137 від 15липня 202l року "Про розiрвання договору оренди"

Рішення № 138 від 15липня 202l року "Про затвердження акту Koмісії"

Рішення № 139 від 15липня 202l року  "про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та передачi її у власнiсть для ведення особистого селянського господарсва"

Рішення № 140 від 15липня 202l року "Про надання дозволiв на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власностi для розмiщення тимчасових споруд для провадження пiдприемницької дiяльностi"