Фото без опису

Додаток

до рішення Буштинської селищної ради

від «__»_______ 2021

№ ___

 

Правила

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і

прибирання вуличних, дворових територій, парка, скверів

та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Буштинської селищної ради.

1. Загальні положення.

1.1. Правила благоустрою забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парка, скверів  та додержання тиші в громадських місцях Буштинської територіальної громади (далі – Правила) встановлюються з метою дотримання конституційних прав і свобод громадян, зокрема права на відпочинок та чисте навколишнє середовище, державних і громадських інтересів і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, є єдиними та обов’язковими для виконання норм і вимог в сфері благоустрою, визначають порядок прибирання та утримання  територій, в тому числі і прилеглих до меж будівель, споруд та огорож, а також внутрішніх виробничих територій, для всіх юридичних і фізичних осіб, користувачів або власників земельних ділянок, забудовників, власників та орендаторів приміщень, споруд, будівель, розташованих на території Буштинської територіальної громади, незалежно від форм власності, відомчої приналежності та громадянства.

1.2. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, іншого чинного законодавства України.

1.3. Правила містять загальнообов’язкові на території населеного пункту норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно нормам чинного законодавства України.

1.4 Об’єкти благоустрою Буштинської територіальної громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил,  правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.5. Учасниками правовідносин відповідно до Правил є відповідальні посадові особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

1.6. Організацію благоустрою населеного пункту забезпечують виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій його території .

1.7. Повноваження Буштинської селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

1.8. Буштинська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.9. Основні терміни, що використовуються в Правилах та їх  значення:

– автомобільна дорога – частина територій в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху;

– балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа (комунальне підприємство), яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

– балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична чи фізична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

– благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

– відповідальні посадові особи – посадові особи суб’єктів господарювання;

– відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

– відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, рідина із вигрібних ям, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

– відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

– вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

– газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей;

– дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів;

– елементи благоустрою:

 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
 • зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
 • будинки та споруди, їх фасади;
 • будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
 • будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
 • комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
 • спортивні споруди;
 • обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;
 • засоби та обладнання зовнішньої реклами;
 • ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;
 • малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;
 • малі архітектурні форми некомерційного призначення;
 • шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
 • урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
 • садові лави;
 • громадські вбиральні;
 • інші елементи благоустрою населеного пункту;

– закріплена територія – територія, яка закріплена місцевою радою за певним суб’єктом відносин у сфері благоустрою;

– заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

 

Завантажити: 

Правила  благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і  прибирання вуличних, дворових територій, парка, скверів  та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Буштинської селищної ради.