Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням другого пленарного засідання  шостої  сесії VІІІ скликання Буштинської селищної ради

 № 165  від 07.12.2021 р.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 про проведення конкурсу на визначення опорного

 закладу освіти Буштинської територіальної громади

 

Конкурс проводиться  відповідно до Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти, затвердженого рішенням другого пленарного засідання шостої сесії VІІІ скликання Буштинської селищної ради від  07. 12. 2021  року № 165 «Про проведення конкурсу  на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Буштинської селищної ради та затвердження Типового положення про опорний заклад загальної середньої освіти».

 

Конкурс проводиться у два етапи протягом 10 робочих днів з 09. 12. 2021 року  по 22. 12. 2021 року:

 

І етап – підготовчий, на якому приймається рішення про проведення конкурсу, оприлюднюється оголошення про проведення конкурсу, та протягом 7 робочих днів з

 09.12. 2021 року по 17. 12. 2021 року включно здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти на участь у Конкурсі до відділу освіти сім’ї, молоді та спорту, Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області

 

ІІ етап – основний, на якому протягом 3 робочих днів проводиться перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, визначається переможець конкурсу та оприлюднюються результати конкурсу з 20. 12. 2021 року по 22. 12. 2021 року включно.

 

До участі у Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти Буштинської територіальної громади, які відповідають вимогам Положення про опорний заклад освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти» та вимогам Положення про опорний заклад освіти Буштинської територіальної громади та його філії, затвердженого рішенням  другого пленарного засідання шостої  сесії VІІІ скликання Буштинської селищної ради від 07.12.2021 року № 165  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти, Положення про опорний заклад освіти та Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Буштинської територіальної громади.

 

Для участі у Конкурсі необхідно подати письмову заявку, до якої додаються такі документи:

а) план розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:

- загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорному закладі (окремо вказати проєктну  потужність опорного закладу,

 

 

 

орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів);

- вказати, з яких закладів загальної середньої освіти планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення учнів 10-12 класів);

- потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

- результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими освітніми потребами;

- наявність розроблених заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

- співпраця з батьками;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

-  участь педагогічних працівників у професійних конкурсах;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій;

- зручність і наявність автомобільних доріг для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання;

б) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток педагогічних працівників, тощо);

в) копію установчих документів закладу;

г) інформаційна довідка із загальними відомостями закладу по кожному критерію оцінювання (таблиця 1).

Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного закладу освіти (далі – Комісія).

 

Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів, мінімальна кількість балів – 0 балів). Кінцевим результатом оцінювання за кожним критерієм є середній бал, отриманий від членів комісії.

 

 

 

 

Переможцем конкурсу, на визначення опорного закладу освіти Буштинської громади, стає заклад, який набирає максимальну кількість балів, але не менше, ніж 230 балів.

У разі наявності одного закладу-кандидата, який відповідає умовам конкурсу, подав всі документи, набрав необхідну кількість балів та за наявності позитивного висновку конкурсної комісії, такий заклад може бути  визнаним переможцем конкурсу.

 

Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів за кожним критерієм (Таблиця 1). Максимальна сумарна кількість балів – 450.

 

Таблиця 1

Перелік критеріїв оцінювання на визначення опорного закладу освіти

____________________________________________________________

(Назва ЗЗСО)

 

 

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

1.

Кількість філій закладу освіти, їх ступінь

 

2.

Кількість класів та їх наповнюваність

 

3.

Кількість учнів в закладі освіти

 

4.

Кількість дітей, які планується підвозити до опорного закладу освіти з інших населених пунктів (по класах)

 

5.

Використання проєктної потужності закладу після формування мережі закладів освіти

 

6.

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу (вказати окремо по напрямках до філій)

 

7.

Наявність шкільного автобуса для обслуговування опорного закладу освіти

 

8.

Відповідність будівель, споруд, обладнання державним будівельним нормам, доступність закладу освіти для навчання особам з ООП

 

9.

Наявність та забезпеченість навчальних кабінетів обладнанням у відповідності до освітніх програм (у %) (оцінювання за кожним кабінетом окремо):

 

10.

фізики

 

11.

хімії

 

12.

біології

 

13.

географії

 

14.

інформатики

 

15.

математики

 

16.

навчальних майстерень

 

17.

Наявність спортивної зали

 

18.

Наявність спортивного майданчика

 

19.

Забезпеченість спортивним обладнанням

 

20.

Наявність комп’ютерної техніки (кількість, рік випуску), підключення до мережі Інтернет

 

21.

Наявність швидкісного Інтернету

 

22.

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

 

23.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (наявність вебсайту, сторінка в соціальних мережах, оновлення, дієвість)

 

24.

Наявність бібліотеки (книгосховище, читальна зала, наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет)

 

25.

Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою

 

26.

Наявність актової зали

 

27.

Наявність шкільної  їдальні (кількість посадкових місць, наявність кухонного обладнання, холодної та гарячої проточної води)

 

28.

Наявність внутрішніх туалетів

 

29.

Загальна кількість педагогічних працівників в закладі освіти

 

30.

Освітній рівень педагогів (стаж, категорії, педагогічні звання, наукові ступені)

 

31.

Участь педагогічних працівників  у професійних конкурсах, результативність

 

32.

Результативність методичної роботи

(наявність вивчених та розповсюджених досвідів, підготовка власних методичних розробок, авторських програм, посібників, друк у періодичних фахових виданнях, створення блогів вчителями)

 

33.

Плинність кадрів за останні 5 років

 

34.

Організація поглибленого вивчення предметів в закладі освіти

 

35.

Організація інклюзивного навчання при наявності дітей  з особливими освітніми потребами

 

36.

Якість надання освітніх послуг, в тому числі

за результатами участі у ЗНО (рейтинг в області)

 

37.

Кількість переможців і призерів олімпіад, конкурсів

 

38.

Наявність гуртків та їх результативність

 

39.

Підтримка інновацій

 

40.

Наявність заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

 

41.

Взаємодія з батьками

 

42.

Створення позитивного іміджу закладу освіти (звернення, скарги, заходи, ЗМІ тощо)

 

43.

Залучення бюджетних коштів, інвестицій

 

44.

Участь у проєктах протягом трьох останніх років (кількість, рік, назва проекту)

 

45.

Зручність і наявність автомобільних доріг для забезпечення безпечного  підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання

 

 

Завантажити Оголошення про проведення на визначення опорного закладу