Відділ соціавльного захисту населення Буштинської селищної
ради інформує
Експериментальний проект з надання в закладах охорони здоров’я, які
належать до сфери управління Мінсоцполітики (Спеціалізований 
Трускавецький санаторій “Батьківщина” та Спеціалізований
Миргородський  санаторій “Слава») окремих соціальних послуг особам
похилого віку, особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок

державного бюджету.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з бойовими дія
ми,
тимчасовою окупацією, деокупацією тощо, та забезпечення надання їм
 
окремихсоціальних послуг, спрямованих на збереження життя та здоро
в’я урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.03.202
3 № 248
,,Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в зак
ладах
охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соці
альної
політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебу
вають у складних життєвих обставинах”.
 
         Порядком реалізації експериментального проекту з надання в зак
ладах
охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соці
альної
політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебу
вають у складних життєвих обставинах, затвердженим Постановою,
передбачено під час реалізації експериментального проекту безкоштов
не
надання на базі Спеціалізованого Трускавецького санаторію ,,Батьківщ
ина” та Спеціалізованого Миргородського санаторію ,,Слава”.
 
       Право на отримання соціальних послуг у межах реалізації
експериментального проекту мають особи похилого віку, особи з
інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
Російською Федерацією, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в
яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок
пошкодження та інформація про яке підтверджується відомостями
Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових
дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією
Російської Федерації (далі — отримувачі послуг).

    
     Соціальні послуги, що надаються у межах реалізації експериментального
проекту:
 надання притулку (надання ліжко-місця з комунально-
побутовими послугами; забезпечення твердим, м'яким інвентарем,
одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення
санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни;
організація збереження особистих речей) -тривалість надання
послуги одній особі — не більш як шість місяців;
 підтримане проживання (забезпечення проживання особи або
групи осіб; консультування; навчання, розвиток та підтримка
навичок самообслуговування та інших навичок, необхідних для
самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня;
організація медичного патронажу; представництво інтересів);
 догляд стаціонарний (створення умов для проживання;
забезпечення харчуванням, твердим, м'яким інвентарем; допомога
у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового
режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом
здоров'я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг;
допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації,
навчання навичкам користування ними; навчання навичкам
самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі
денної зайнятості, дозвілля);
 соціальна адаптація (навчання, формування та розвиток
соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;
представництво інтересів; корекція психологічного стану та
поведінки в повсякденному житті; надання психологічної
підтримки; посередництво та консультування; допомога в
оформленні документів; допомога у зміцненні/відновленні
родинних та суспільно корисних зв'язків).
 
      Для отримання соціальних послуг особа, яка їх потребує подає до відділу
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Вилківської міської ради заяву про надання соціальних послуг та
необхідні документи.
     Умовою надання соціальних послуг є наявність довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи.
     Для надання соціальної послуги догляду стаціонарного орган
соціального захисту населення здійснює комплексне визначення ступеня
індивідуальних потреб особи за показниками. Комплексне визначення
ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних
послуг, здійснюється фахівцями органу соціального захисту населення разом
із лікарем закладу охорони здоров’я, фахівцем/професіоналом надавача
соціальних послуг із залученням особи та/або її законного представника. За
результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб
особи, яка потребує надання соціальних послуг, органом соціального захисту

населення готується висновок за формою згідно з додатком. Особа, якій
установлено IV чи V групу рухової активності за результатами комплексного
визначення ступеня її індивідуальних потреб, потребує надання соціальної
послуги догляду стаціонарного.