ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року, Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

1. Повна назва документа державного планування:

Стратегія розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року, в т. ч. звіт про СЕО.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Буштинська селищна рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: Датою початку громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року є дата оприлюднення проєктів Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року, а також звіту про їх стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб-сайті Буштинської селищної ради та внесення зазначених документів до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості – (27 грудня 2023 року). Строк проведення громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року – 30 днів (до 26 січні 2024 року).

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в електронному вигляді на адресу: rada_bushtyno@ukr.net з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО») зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року. Усі одержані протягом встановленого строку зауваження і пропозиції будуть обов’язково розглянуті замовником і внесені до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. За результатами розгляду замовник врахує одержані зауваження або вмотивовано їх відхилить.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): Громадські слухання не проводитимуться. Громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року проводитимуться в письмовій формі (в електронному вигляді).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Буштинська селищна рада (адреса: сел. Буштино, вул. Головна, 91, Закарпатська область, Україна, 90615, rada_bushtyno@ukr.net).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:  Буштинська селищна рада (адреса: сел. Буштино, вул. Головна, 91, Закарпатська область, Україна, 90615, з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО»).

Зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року приймаються протягом 30 днів з дня їх оприлюднення (26 січня 2024 року).

Пропозиції, що подаються, повинні містити обґрунтування з врахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування  проєкти Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року, а також звіт про їх стратегічну екологічну оцінку оприлюднено та розміщено на офіційному веб-сайті Буштинської селищної ради за посиланням: https://bushtynska-gromada.gov.ua/news/1699862934/

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення і триває до включно.

 

Стратегія розвитку Буштинської Буштинської селищної громади до 2027 року

План заходів по реалізації стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади до 2027 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року, Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади на період до 2027 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ЗВІТ стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Буштинської селищної територіальної громади