https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-06-015305-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат
(розміру бюджетного призначення) та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
Природний газ (ДК 021:2015 09123000-7 - Природний газ) (за ДК 021:2015 Єдиного

закупівельного словника - 09120000-6 - Газове паливо)

Закупівля відбувається для задоволення потреби Замовника на 2023 рік. Під час проведення
процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та
складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання
інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі
документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або
справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у
встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними,

визначальним є текст, викладений українською мовою.

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Буштинський
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 Буштинської селищної ради Тячівського району
Закарпатської області, ЄДРПОУ: 26395148.
Місце поставки товару: Визначається умовами Додатку 2 до Тендерної документації.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Природний газ. Код згідно ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (Природний газ ДК
021:2015 – 09123000-7).
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за конкурентною або
переговорною процедурою): ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ – UA-2023-09-06-
015305-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Природний газ
(09120000-6 - Газове паливо)

Технічні вимоги до предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Природний газ. Код згідно ДК 021:2015 – 09120000-6 – Газове
паливо (Природний газ ДК 021:2015 – 09123000-7).
Кількість товару – 6,361 тис. кубічних метрів.
За одиницю виміру кількості Товару при його обліку приймається одна тисяча кубічних
метрів (тис. куб. м), приведений до стандартних умов: тиск 760 мм ртутного стовпчика і
температура 20° C.
Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення,
має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и
коммунально-бытового назначения. Технические условия».
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним
умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період постачання
товару.
Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС та
ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні,
що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні,
що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам.

Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним
стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними
підприємствами та споживачами природного газу (крім населення) регулюються наступними
документами:
 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами);
 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення
публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в
Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №
1178 із змінами);
 Правила постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2496;
 Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №
2494;
 Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №
2493.
Строк поставки Товару: до 31.12.2023 року.
Місце поставки: за адресами місцезнаходження об'єктів Замовника, які включено до
Договору розподілу з Оператором ГРС:
Передача газу відбувається на межах балансової належності об'єктів Замовника і
Оператора ГРМ відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (пункти
призначення).
5. Розмір бюджетного призначення погоджений на 2023 рік: затверджено кошторисним
розрахунком у 2023 році.
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: закупівля здійснюється на очікувану
кількість потреби у товарі на вересень - грудень 2023 року.
7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 105 300,00 грн. з ПДВ.
8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість товару
розраховувалась «керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (далі - НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання
природного газу» (надалі – Правила постачання природного газу), Постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі – Кодекс
ГТС), Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу
газорозподільних систем» (далі – Кодекс ГРМ), Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013
«Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-
2024 роки» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у
сфері постачання природного газу, та моніторингом електронної системи публічних закупівель
https://prozorro.gov.ua/ щодо визначених очікуваних вартостей схожого предмету закупівлі
Замовниками за період, при здійсненні оголошень та цінової пропозиції, що надійшла на адресу
Замовника від потенційного постачальника природного газу.