Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування
та звіту про стратегічну екологічну оцінку від 26.03.2024 р.
Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 14-02-4719-24
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та
стислий виклад його змісту
Детальний план території з коригуванням генерального плану, з метою відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «САНІ ПАРАДАЙЗ» в урочищі «Летище» смт. Буштино,
площею 80,0000 га. кадастровий номер-2124455300:01:003:0273 шляхом зміни
цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій-14.01
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного
планування
Буштинська селищна рада
3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення
З 26.03.2024 року по 25.04.2024 року
4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій,
громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій
формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту
документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа
державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом
встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За
результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх
відхиляє.
5. Дата проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
25.04.2024
6. Час проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
9:00
7. Місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
Сесійна зала Буштинської селищної ради , Закарпатська область , Тячівський район ,
селище Буштино , вулиця Головна , 91
8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про
стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного
планування
Буштинська селищна рада
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та
електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій
Виконавчий комітет Буштинської селищної ради , Закарпатська область , Тячівський
район , селище Буштино , вулиця Головна , 91. Зауваження і пропозиції подаються до
25 квітня 2024 року
10. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної
зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Адміністративна будівля Буштинської селищної ради , Закарпатська область ,
Тячівський район , селище Буштино , вулиця Головна , 91
11. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа
державного планування відсутня
Замовник/Уповноважена особа замовника:
Буштинська селищна рада/ЯНЧІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Завантажити повідомлення