Фото без опису

БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Фактична адреса: вул. Головна, 91, смт. Буштино, Тячівський район, Закарпатська область, 90556

Юридична адреса: вул. Головна, 91, смт. Буштино, Тячівський район, Закарпатська область, 90556

тел./факс (03134) 60-444,

E-mail  04349685@mail.gov.ua,     код ЄДРПОУ    04349685

                                       Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 21 березня 2023 року                смт. Буштино                                №28-ОД

 

 

Про створення консультаційних пунктів з питань

цивільного захисту при Буштинській селищній раді.

 

 

 

    Відповідно до статей 4 і 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 6, 39 і 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», статей 19, 39 і 42 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», з метою підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи і пропагування знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед непрацюючого населення:

 

  1. Створити консультаційні пункти з питань цивільного захисту при Буштинській селищній раді (далі – консультаційні пункти) для проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій, інформування населення про заходи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само - та взаємодопомоги, а саме:

 

  •  Консультаційний пункт №1 розташований у приміщенні Буштинського ліцею

№2 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області за адресою, смт. Буштино, вул. Шкільна, 5, відповідальна особа за організацію роботи консультаційного пункту - керівник закладу Молнар Мирослава Михайлівна;

- Консультаційний пункт №2 розташований у приміщенні КЗ «МПО» Буштинської селищної ради за адресою, с. Чумальово, вул. Дмитренка, 8Ж, відповідальна особа за організацію роботи консультаційного пункту -  начальник закладу Стойка Василь Васильович;

2. Затвердити Положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при Буштинській селищній раді ( додаток 1).

3. Матеріальне забезпечення щодо обладнання консультаційного пункту покласти на відповідальних осіб за організацію роботи консультаційних пунктів.

4. Відповідальним особам за організацію роботи консультаційних пунктів підготувати та надати на затвердження селищному голові кандидатури інструкторів та консультантів консультаційних пунктів і їх функціональні обов’язки.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Руслан ЯНЧІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про консультаційні пункти з питань цивільного захисту

 

І. Загальні положення

 

1. Консультаційний пункт з питань цивільного захисту (далі – консультаційний пункт) є осередком консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи і пропагування знань з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед непрацюючого населення, яке проживає у зоні відповідальності консультаційного пункту.

2. Консультаційний пункт у своїй діяльності керується Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від          26 червня 2013 року № 444 „Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”, наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 № 587 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах” та іншими нормативними документами, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях (далі – НС).

3. Консультаційний пункт для забезпечення своєї діяльності укомплектовується працівниками, а також оснащується необхідним обладнанням, відповідним майном і літературою (навчальними посібниками, брошурами, інформаційними листівками, буклетами тощо).

 

ІІ. Завдання консультаційного пункту

 

1. Головними завданнями консультаційного пункту є:

участь у підготовці непрацюючого населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою консультацій, рекомендованою Державною службою України з надзвичайних ситуацій, конкретизованою відповідальним за роботу консультаційного пункту відповідно до місцевих умов та затвердженою керівником суб’єкта господарювання, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на базі якого або при якому утворено консультаційний пункт;

сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення НС.

 

2. Відповідно до покладених на нього завдань консультаційний пункт забезпечує:

доведення до непрацюючого населення інформації про небезпеку за місцем проживання та заходи з реагування на НС;

створення умов для самостійного вивчення населенням посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду відеоматеріалів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

подання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту;

участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропагуванні знань серед населення з питань цивільного захисту, а також роз’яснення правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях, несприятливих побутових умовах або нестандартних ситуаціях (організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах на радіо та телебаченні, поширення друкованої, аудіо- та відеопродукції тощо);

сприяння у роботі місцевих органів влади та громадських організацій із забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення в умовах загрози та під час виникнення НС, а також під час ліквідації їх наслідків;

доведення до мешканців повідомлень щодо участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (інформація: про дії за попереджувальним сигналом „Увага всім!”; під час проведення евакуаційних заходів; щодо місць знаходження захисних споруд та пунктів видачі засобів індивідуального захисту тощо);

постійне вивчення та набуття досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та пропагування знань;

створення та удосконалення необхідної навчальної матеріально-технічної бази.

 

ІІІ. Керівництво роботою консультаційного пункту

 

1. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює керівник суб’єкта господарювання, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на базі якого або при якому утворено консультаційний пункт.

Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на спеціально призначену особу, яка працює під контролем керівника.

2. Особа, яка відповідальна за роботу консультаційного пункту, зобов’язана:

розробляти та вести відповідні планувальні та облікові документи;

добирати серед жителів населених пунктів та працівників суб’єкта господарювання місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на базі якого або при якому утворено консультаційний пункт, консультантів на громадських засадах та проводити з ними відповідні інструктивні заняття;

організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах НС;

забезпечувати необхідною літературою, наочністю, зразками навчального майна громадян, які побажали самостійно вивчати питання щодо захисту та правильних дій в умовах НС;

вести облік заходів, проведених з непрацюючим населенням;

складати заявки на придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

стежити за станом приміщень, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи, та порядком у них;

брати участь у просвітницько-інформаційних заходах з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

забезпечувати взаємодію з органами управління з питань надзвичайних ситуацій щодо проведення навчання з питань цивільного захисту.

3. Особа, відповідальна за роботу консультаційного пункту, у строк, встановлений законодавством у сфері цивільного захисту, проходить підготовку у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області.

 

ІV. Організація роботи консультаційного пункту

 

1. Робота консультаційного пункту здійснюється згідно із річним планом роботи консультаційного пункту.

У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропагування серед населення знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчальної та матеріальної бази консультаційного пункту.

Річний план роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, відповідальною за його роботу, та затверджується керівником суб’єкта господарювання, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на базі якого або при якому утворено консультаційний пункт.

2. Навчання непрацюючого населення здійснюється шляхом:

проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій;

проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів відеоматеріалів тощо);

розповсюдження та читання друкованих видань – пам’яток, листівок, буклетів, посібників з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

3. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до населення повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальними сигналами, повідомленнями під час проведення евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).

4. Під час проведення консультацій подається інформація про потенційну небезпеку, яка характерна для відповідної території, та способи реагування на неї.

Керівники потенційно небезпечних об’єктів подають через консультаційний пункт постійну та оперативну інформацію непрацюючому населенню, яке проживає у зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення захисту при аваріях.

5. До проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку на курсах у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

З медичних тем та питань психологічної підготовки до проведення занять залучаються відповідні фахівці.

6. Робота персоналу консультаційного пункту організовується таким чином, щоб кожен його відвідувач міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій.

7. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовуються на підготовку громадян щодо: особливостей поведінки у різні пори року; під час виникнення епідемій, епізоотій, отруєнь; поведінки на воді; дотримання правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм тощо.

8. Основна увага під час навчання населення приділяється морально-психологічній підготовці, вихованню у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у надзвичайних ситуаціях.

9. Основними документами, якими повинні бути забезпечені консультаційні пункти, є:

розпорядчий акт керівника суб’єкта господарювання, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на базі якого або при якому утворено консультаційний пункт, щодо створення та організації роботи консультаційного пункту;

положення про консультаційний пункт;

посадові інструкції (функціональні обов’язки) працівників пункту;

план роботи консультаційного пункту на рік;

список працівників пункту, їх адреси та контактні телефони;

графік надання консультацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками консультаційного пункту;

розпорядок роботи консультаційного пункту;

журнал обліку консультацій.

10. Контроль за діяльністю консультаційного пункту здійснюється:

під час проведення оглядів-конкурсів на кращий консультаційний пункт – утвореними комісіями райдержадміністрацій – районних військових адміністрацій, виконавчих органів  селищних рад (ТГ);

під час перевірок стану цивільного захисту ТГ (селища) – головним управлінням ДСНС України у Закарпатській області спільно з управлінням цивільного захисту Закарпатської обласної державної адміністрації.

11. Консультаційно-методична допомога з організації роботи консультаційних пунктів та методичне керівництво їх роботою здійснюється Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області.

12. На навчально-матеріальній базі консультаційного пункту можуть організовуватись та проводитись заняття з функціонального навчання (за виїзною формою) педагогічними працівниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області.

 

V. Матеріально-технічне забезпечення роботи консультаційного пункту

 

Консультаційний пункт забезпечується:

бібліотекою нормативних документів у сфері цивільного захисту: закони України, Кодекс цивільного захисту, постанови Кабінету Міністрів України, накази Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядження голови облдержадміністрації – обласної військової адміністрації тощо;

технічними засобами навчання;

зразками навчального майна: засоби індивідуального захисту, вогнегасники, аптечки тощо;

навчальною літературою: посібники, рекомендації, пам’ятки, періодичні видання тощо;

стендами та інформаційно-довідковими куточками на тему цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Завантажити розпорядження № 28-ОД від 05.04.2024 року